Thans zijn er catechesefolders met bijbehorende werkbladen beschikbaar voor de volgende sacramenten:
* Doopsel
* Eucharistie/H. Communie
* Vormsel

* Priesterschap

Andere catechesefolders over de sacramenten zijn in ontwikkeling en worden t.z.t. toegevoegd.
Materiaal t.b.v. de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vindt u op een andere pagina!

De catechesefolder bevat uitleg over het betreffende sacrament en kleine tekeningen die door de kinderen ingekleurd kunnen worden.
Bij de catechesefolder zit ook een werkblad. De kinderen kunnen dit werkblad achteraf maken om te kijken of ze alles goed hebben onthouden. Het is leuk om dat bijvoorbeeld in een volgende catechese-bijeenkomst te doen om zo de stof van de vorige keer te herhalen.  Een andere methode is om ze eerst het werkblad te laten invullen om te kijken wat ze al weten, en dan samen de catechesefolder te behandelen. Ze kunnen dan daarna de nog openstaande vragen beantwoorden.

Doopsel

Kan ook worden gebruikt bij een catechese over het Hoogfeest van de doop van de Heer.

Wijwater etiketten
Verder zijn er ook nog etiketten voor op potjes wijwater. RKKids heeft etiketten gemaakt die door de kinderen kunnen worden ingekleurd en om een leeg jampotje kunnen worden gewikkeld. Ze kunnen dan zelf uit de kerk wijwater meenemen naar huis.

Eucharistie/H. Communie

Kan ook worden gebruikt bij een catechese over Witte Donderdag.

Vormsel

Vormselnaam
Het is in de Kerk een oude traditie om bij je H. Vormsel een speciale vormselnaam te kiezen. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons informatieblad Vormselnaam.
Vormselnaam gekozen? Leg het dan vast in een van de oorkondes (keuze uit 5 varianten).

Priesterschap