Thans zijn er catechesefolders met bijbehorende werkbladen beschikbaar voor de volgende sacramenten:
* Doopsel
* Eucharistie


Andere catechesefolders over de sacramenten zijn in ontwikkeling en worden t.z.t. toegevoegd.
Materiaal t.b.v. de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vindt u op een andere pagina!

De catechesefolder bevat uitleg over het betreffende sacrament en kleine tekeningen die door de kinderen ingekleurd kunnen worden.
Bij de catechesefolder zit ook een werkblad. De kinderen kunnen dit werkblad achteraf maken om te kijken of ze alles goed hebben onthouden. Het is leuk om dat bijvoorbeeld in een volgende catechese-bijeenkomst te doen om zo de stof van de vorige keer te herhalen.  Een andere methode is om ze eerst het werkblad te laten invullen om te kijken wat ze al weten, en dan samen de catechesefolder te behandelen. Ze kunnen dan daarna de nog openstaande vragen beantwoorden.

Doopsel

Kan ook worden gebruikt bij een catechese over het Hoogfeest van de doop van de Heer.

Eucharistie

Kan ook worden gebruikt bij een catechese over Witte Donderdag.