Sacramenten

Thans zijn er catechesefolders met bijbehorende werkbladen beschikbaar voor de volgende sacramenten:
Doopsel
Eucharistie

De catechesefolder bevat uitleg over het betreffende sacrament en kleine tekeningen die door de kinderen ingekleurd kunnen worden.
Bij de catechesefolder zit ook een werkblad. De kinderen kunnen dit werkblad achteraf maken om te kijken of ze alles goed hebben onthouden. Het is leuk om dat bijvoorbeeld in een volgende catechese-bijeenkomst te doen om zo de stof van de vorige keer te herhalen.  Een andere methode is om ze eerst het werkblad te laten invullen om te kijken wat ze al weten, en dan samen de catechesefolder te behandelen. Ze kunnen dan daarna de nog openstaande vragen beantwoorden.

Doopsel

Catechesefolder (kan ook worden gebruikt bij een catechese over het Hoogfeest van de doop van de Heer)
Werkblad bij deze folder.

Wijwater etiketten
Verder zijn er ook nog etiketten voor op potjes wijwater. Nu in sommige parochies de wijwaterbakjes nog leeg zijn en de kinderen niet meer bij binnenkomst in de kerk een kruisteken kunnen maken met wijwater, heeft RKKids etiketten gemaakt die door de kinderen kunnen worden ingekleurd en om een leeg jampotje kunnen worden gewikkeld. Ze kunnen dan zelf uit de kerk wijwater meenemen naar huis.

Eucharistie

Catechesefolder (kan ook worden gebruikt bij een catechese over Witte Donderdag)
Werkblad bij deze folder.