Gebruiksvoorwaarden

Het is toegestaan voor abonnees om de Kinderpagina en het extra materiaal (pdf/png) op hun eigen website te plaatsen, met inachtneming van het volgende:

  • Maximaal 1 kinderpagina tegelijk (logischerwijze die van de betreffende maand) in het geheel plaatsen (dus niet slechts delen, afbeeldingen of teksten kopieëren). 
  • Met vermelding dat het enkel voor thuisgebruik is. 
  • Het extra materiaal alleen gedurende de relevante periode beschikbaar wordt gesteld (dus materiaal voor de Advent alleen tijdens de Advent etc). Na afloop van de relevante periode dient het materiaal weer verwijderd te worden. 
  • Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling om een archief van kinderpagina’s en extra materiaal op een andere/eigen website aan te houden.

Het bovenstaande geldt ook voor het doorsturen van materiaal naar andere parochies, scholen of organisaties. We verzoeken abonnees om dit niet te doen, maar om die organisaties te vragen om zelf een (kosteloos) abonnement te nemen. Op die manier houden wij zicht op de behoefte en het gebruik.

Voorgaande is o.a. ook om te voorkomen dat andere parochies geen eigen abonnement meer afsluiten. Onderdeel van de evaluatie (en voortgang) van de RK Kids Kinderpagina aan het eind van 2021 is namelijk ook hoeveel vraag er is naar de pagina (hetgeen afgemeten wordt aan het aantal abonnees).