2023/2024

MaandThema
september70x 7 maal vergeven
(Mt. 18, 21-35)
oktoberRozenkransmaand & Bruiloft van Kana
(Joh. 2,1-11))
novemberDe hemel
(Joh. 14, 1-6)
decemberAdvent: Zacharias en Elisabeth
(Lucas 1, 5-25)
januariDoop van Jezus
(Marcus 1, 7-11)
februariVeertigdagentijd
maart
Opnieuw geboren worden: Jezus en Nicodemus
(Johannes 3, 14-21)
aprilPaastijd: Jezus verschijnt aan de apostelen.
(Lc. 24, 35-48)
mei
Mariamaand & Maria Bezoek
(Lc. 1, 39-56)
juniFeest van het H. Hart van Jezus:
Komt allen tot Mij!
(Mt. 11, 25-30)
juli/augustusH. Augustinus & dubbelgebod van de liefde (Johannes 15, 9-17))

2022/2023

MaandThemaAard van het thema
septemberDe verloren zoonEvangelie
oktoberEngelenKerkelijk jaar
novemberAllerheiligenFeestdag
decemberAdvent/KerstmisKerkelijk jaar/Feestdag
januari1 jan. Maria, heilige moeder van GodFeestdag
februariVeertigdagentijdKerkelijk jaar
maartSint JozefHeilige
aprilHoogfeest van de Goddelijke BarmhartigheidFeestdag
meiHeilige GeestKerkelijk jaar
juniSacramentsdagFeestdag
juli/augustusJezus loopt over het waterEvangelie

2021/2022

MaandThemaAard van het thema
septemberKom naar Mij! (Mat. 11, 28-30) Evangelie
oktoberSint Franciscus Heilige
novemberChristus KoningFeestdag
decemberAdvent/KerstmisKerkelijk jaar/Feestdag
januariDriekoningenFeestdag
februariOpdracht van de Heer in de TempelFeestdag
maartVeertigdagentijdKerkelijk jaar
aprilPasenFeestdag
meiMaria-maandKerkelijk jaar
juniH. Drie-eenheidFeestdag
juli/augustusGedaanteverandering van de Heer (6 augustus)Feestdag