Vraag: Je kan de H. Geest niet zien: is Hij dan wel echt?
Antwoord: Er zijn heel veel dingen die je niet kunt zien en die toch echt zijn. Denk maar aan een theepot vol met warme thee. Mama of papa zal dan zeggen: “pas op, heet”. Ze zeggen dit omdat je niet kan zien dat de theepot heet is, maar je kan het wel voelen. Of denk aan de wind. Je ziet hem niet, maar je kan hem wel voelen langs je wang of door je haren. Nog een ander voorbeeld: Liefde kan je niet zien, maar wel van binnen voelen, in je hart. Zo is het ook met de H. Geest, met God. God kun je niet zien, en toch bestaat Hij echt.

Ken je zelf nog meer voorbeelden van wat je niet kunt zien, maar dat toch echt bestaat?

Vraag: Waarom zinkt Petrus?
Antwoord: Petrus loopt over het water naar Jezus toe. Maar even later begint hij te zinken. Waarom lukte het eerst wel om over het water lopen naar Jezus en daarna niet meer?  Dat komt omdat Petrus eerst zijn blik op Jezus gericht houdt. Hij kijkt en luistert naar Jezus en hij vertrouwt op Hem. Jezus zegt: “Kom!”
Omdat Petrus doet wat Jezus zegt, lukt iets wat eigenlijk onmogelijk is: Petrus loopt over water! Maar dan laat hij zich afleiden. Hij voelt de harde wind, hij ziet de hoge golven en hij wordt bang. Hij vergeet te kijken naar Jezus, hij luister niet meer naar de stem van Jezus, zijn vertrouwen is weg en hij begint te zinken. Gelukkig denkt hij eraan Jezus om hulp te vragen. Jezus pakt meteen zijn hand vast.

Vraag: Wat betekent Goddelijke Barmhartigheid?
Antwoord: God houdt heel veel van de mensen. Als mensen het moeilijk hebben, dan voelt God dat in zijn binnenste. Dàt is barmhartig zijn, van binnen meevoelen met de moeilijkheden van anderen en hen dan proberen te helpen.

Vraag over het Evangelie van de Bruiloft van Kana: Hoe kan water veranderen in wijn?
Antwoord: In het verhaal over de bruiloft van Kana (Johannes 2,1-12) lezen we dat het water verandert in wijn. Hoe zou dat kunnen? Water verandert niet zomaar in wijn. Normaal duurt dat heel lang. Normaal moeten voor wijn eerst druiven groeien. Die druiven moeten worden geplukt en dan geperst. Dan gaan ze in een vat en moet het wijn worden. Dat kan allemaal niet zomaar in een uur of op een dag, daar gaat heel veel tijd overheen. En nu was in Kana ineens water wijn geworden. Hoe kan dat? Dit gebeurde door het Woord van Jezus en Jezus deed dat namens de Vader. God heeft er dus voor gezorgd.

Als Jezus iets bijzonders doet, noemen mensen dat soms een wonder. De Evangelist Johannes heeft dit verhaal over Jezus opgeschreven. Hij noemt het niet een wonder, maar een teken, want het betekent iets. God wil ons iets laten zien.

Op de bruiloft laat Jezus zien wie hij is; Hij is de zoon van God. En hij laat ook nog iets anders zien. Normaal gesproken is het de bruidegom die op een bruiloft moet zorgen voor voldoende wijn; het is zijn feest, hij is verantwoordelijk. In het verhaal van de bruiloft van Kana is het niet de gewone bruidegom die zorgt voor de wijn, maar het is Jezus. De betekenis van dit verhaal is daarom dat Jezus de bruidegom uit de hemel is. Jezus is de echte bruidegom en dat is iets om te onthouden: Jezus is de bruidegom uit de hemel.

Vraag: Wat is de weg naar de hemel?
Antwoord: Jezus is de weg naar de hemel. (Bron: Johannes 14, 5-6)

Hij zegt dit zelf als de leerling Thomas vraagt: “Jezus, wij weten niet waar U naar toe gaat. Hoe moeten wij dan de weg ernaartoe kennen?”. Jezus geeft dan als antwoord: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; alleen door Mij kunnen mensen bij de Vader komen.” Wat zou Jezus daarmee bedoelen?

Jezus bedoelt dat Hij ons voorgaat op de weg door het leven. Als wij Hem navolgen, dus net zo leven als Hij, dan volgen we de goede Weg door het leven.
Hij zegt ook dat Hij de Waarheid is, dat betekent dat Hij ons laat zien dat zijn manier van leven en wat Hij zegt over God echt waar is. Daarom zegt Hij ook dat Hij het Leven is. Wie vrienden wordt met Jezus die zal ook eens met Hem eeuwig leven bij God in de hemel. Vrienden worden met Jezus word je door met Hem mee te doen. Door net zo te leven als Hij.

Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Vraag: Waarom eten veel katholieke op vrijdag vis?
Antwoord:
Jezus heeft in zijn leven regelmatig gevast. Daarom doen Christenen dat ook. De vrijdag is hiervoor een goede dag, omdat dit de dag is waarop Jezus stierf. Vasten betekende vroeger weinig of niet eten en ook geen vlees eten. Maar als je moest werken, mocht je in plaats van vlees wel vis eten. Vis was geen vlees én de vis is het symbool voor Jezus (in het Grieks ‘ichtus’).

Vis is in het Grieks: ICHTHUS. Dat zijn 5 Griekse letters. Die staan voor 5 Griekse woorden.

I (I) Ἰησοῦς Iēsoũs Jezus
Χ (CH) Χριστός Khrīstós Christus
Θ (TH) Θεοῦ Theoũ Gods
Υ (U) Υἱός Huiós Zoon
Σ (S) Σωτήρ Sōtḗr Redder

Bij het Woord ICHTHUS, Vis, dacht men dus aan: “Jezus is de Chrisus, Hij is Gods Zoon en onze Redder”. Vis eten op vrijdag is dus niet alleen een vorm van vasten, maar ook een manier om op de dag waarop Jezus stierf, de vrijdag, extra aan Hem te denken.