Thema’s 2023/2024

Maand2023-2024
september70x 7 maal vergeven
(Mt. 18, 21-35)
oktoberRozenkransmaand & Bruiloft van Kana
(Joh. 2,1-11))
novemberDe hemel
(Joh. 14, 1-6)
decemberAdvent: Zacharias en Elisabeth
(Lucas 1, 5-25)
januariDoop van Jezus
(Marcus 1, 7-11)
februariVeertigdagentijd & H. Maria van Lourdes  
maart

Opnieuw geboren worden: Jezus en Nicodemus
(Johannes 3, 14-21)
aprilPaastijd:
Jezus verschijnt aan de apostelen.
(Lc. 24, 35-48)
mei
Mariamaand & Maria Bezoek
(Lc. 1, 39-56)
juniFeest van het H. Hart van Jezus:
Komt allen tot Mij!
(Mt. 11, 25-30)
juli/augustusH. Augustinus & dubbelgebod van de liefde (Johannes 15, 9-17))