Steun RK Kids.nl

Alleen met uw steun kan RK Kids.nl blijven voortbestaan!
RK Kids.nl biedt thans kosteloos een maandelijkse kinderpagina aan parochies aan. Steun het werk van RK Kids.nl door een donatie over te maken op NL04 INGB 0003 8898 42 o.v.v. RK Kids.nl

RK Kids.nl is een initiatief van Stichting Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding (IHGO)
KvK nr. 32055955 | info@rkkids.nl | Roëllstraat 44, 5344 GG Oss | RSIN/fiscaalnummer: 8037.70911
IHGO is door de Nederlandse Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).