Gezinskerk Wassenaar

Welkom op de pagina van Gezinskerk Wassenaar
Parochie H. Augustinus

20 december 2021
De vierde week van de Advent is begonnen. De geboorte van de Redder kondigt zich aan en ondanks de voortgaande pandemie en de landelijke lockdown, bereiden we ons voor op het Kerstfeest. In alle noden is God ons nabij en Hij brengt zijn belofte tot vervulling.

Kerstavond 24 december
De viering op kerstavond is om 15.00 uur. Bij de viering is het maximum aantal aanwezigen van 50 personen (exclusief bedienaren) reeds bereikt. U bent wel van harte uitgenodigd om de viering online mee te vieren.https://bit.ly/gezinskerk-kerstmis2021
De voorganger pastoor van Vliet zal zijn best doen om de mensen thuis zoveel mogelijk bij de viering te betrekken. Als u thuis meeviert kunt u ook een (gratis) gebedsintentie opgeven tot 24 december 13.00 uur. Deze wordt dan meegenomen bij de voorbeden. Geef de gebedsintentie op door een e-mail te sturen aan: gezinskerk-wassenaar@parochie-augustinus.nl.
Download het boekje om thuis mee te zingen.
Als u mee wilt doen aan de collecte kan dat via: https://bit.ly/collecte-willibrorduskerk2021 of via deze QR-code:

Kerststal
Vanaf 25 december is het dagelijks mogelijk om de kerststal te bezoeken in de Mariakapel. Er liggen ook Doeboekjes voor de (klein)kinderen om mee te nemen. Op 25 december is de kerk zelf geopend van 14.00-17.00 uur en zal er ook orgelspel zijn.